Visie

We kiezen er  heel bewust voor om als kinderopvang omringd te zijn en gecoördineerd te worden door professionelen, specialisten op het gebied van kinderen, gezien, psychologie, communicatie en relaties, logopedie en relaxatie.

Het feit dat de kinderopvang, in het groter geheel van de groepspraktijk is ingebed maakt nauwe opvolging mogelijk, het biedt de mogelijkheid om indien nodig concreet te kunnen doorverwijzen, er wordt extra vorming aangeboden, we zetten in op specifieke activiteiten per leeftijd.

Doordat er een volledig team rond de opvang staat, biedt dit tevens de garantie dat er (naast het jaarlijkse verlof), doorlopend opvang gegarandeerd is.

Visie op participatie en betrokkenheid van de gezinnen

Zowel voor uw kind als voor u als ouder hechten we veel belang aan de opstart in de kinderopvang. Vóór de start in de kinderopvang raden wij daarom aan om even te komen wennen.

Voor uw kind betekent het:

  • wennen tegen stress
  • wennen tegen angst
  • wennen voor welbevinden
  • wennen voor veilige hechting

Voor u als ouder en voor de kindbegeleid(st)er betekent het:

  • opbouwen en aansterken van een vertrouwensband
  • betrokkenheid: als partners in de opvoeding.
  • welbevinden ouder heeft effect op welbevinden kind
  • wennen ter preventie van wiegendood
  • creëren van duidelijkheid en transparantie omtrent de opvang

Lees hier het volledige document voor  het (B)engelhuisje  of het  Kabouterhuisje  over onze visie.