Uitgangspunt

"Je mag zijn zoals je bent, om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn
en je mag het worden op jouw manier in in jouw tijd" (Offman)

Een citaat waar wij als team van 'De Huisjes' veel belang aan hechten. Wij vinden het erg belangrijk dat ieder kind het bij ons naar zijn zin heeft. Daarom staat in onze organisatie het kind centraal! Je kind kan zich er thuis voelen en de veiligheid en geborgenheid ervaren die het nodig heeft. Ons team is betrokken en werkt met plezier. We geven ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing en stimuleren het nemen van initiatief.

Er wordt rekening gehouden met wie het kind is, met zijn vaardigheden en zijn temperament. Elk kind is uniek, en moet benaderd worden in die uniciteit.Tegelijk willen we op verschillende manieren kansen bieden aan de kinderen om zich te ontplooien waarbij we rekening houden met de verschillende behoeften die elk individu heeft.